Hitta oss flygledes

ESGM Örestens flygfält ligger sydost om  Göteborg inom Göteborg TMA. 

Vänstervarv tillämpas, korsa fältet för vindkontroll.

 

ESGM-1-21

 Publicerad med tillstånd från  KSAB 2020


Hitta oss flygledes 

ESGM-2-21

 Publicerad med tillstånd från  KSAB 2021