Medlemskap och hur man blir medlem

Vi har tre sorters medlemskap utöver hedersmedlemsskap.

För att bli medlem kontaktar Du kassören.