Medlemmar under utbildning

images-1

 

 

Våra glada medlemmar

Örestens flygklubb ör öppen för alla flygintresserade, inte bara för flygcertsinnehavare, utan även för hela familjen!

Vi verkar för ökade flygkunskaper, bra social gemenskap där vi lär av varandra och delar erfarenheter.

Vi har utbildningsträffar i klubbstugan.
Vi genomför gemensamma flygresor till andra flygklubbar och mysiga mål t.ex.

 • sillamacka på Höganäs eller

 • fika på Visingsö

 • smörrebröd på Läsö

FFK (Friviliga FlygKåren) 
är en av de många FOF (Frivilliga försvarrts organisationer).

 • Piloterna i Örestens Flygklubb har bra samarbete med FFK
 • FFK bidrar med samhällsnyttiga insatser
 • FFK utbildar och övar specialkunskaper inom flyg
 • FFK ungdom utbildar ungdommar melan 14-24 år
 • spaning och skogsbrandbevakning är en av de många uppdrag FFK genomför.

I samarbete med de närliggande flygklubbarna och  FFK genomför vi samhällsnyttiga gemensamma uppdrag för

 • Brandflygsövervakning under sommarmånaderna
 • HV=HemVärnsgrupper
 • FIG=FlygInsatsGrupper
 • RG=ResursGrupp
 • Brandflyg