Snapshot Webb_Cam stråk 06

Stillbild från stugan mot stråk 06