Multimedia

FOTO album

 

VIDEO

 

2015-09-26 Fixardag på örestensfk   

2015 SE-LTH förflyttning från mossen tillhangaren

2015 Torsdags fly-in 2015-06-11 från Hasse H.

2015 maj 23 Öppethus dag 1

2015 maj 24 Öppethus dag 2

2015-Amatörradio träff på öresten

 

VIDEO 2017 med SE-IIT på ESGMT

VIDEO 2017 SOLO efter inflygning

VIDEO 2017 SE-IIT till Visingsö