Call us on:  123.200 MHz
Öresten Radio

visitors-1

Vill du stödja Örestens flygklubb?

Örestens flygklubb är en ideell förening som driver och förvaltar Örestens flygplats, enda flygplatsen i Marks kommun.
Flygningarna som sker från Örestens flygfält är i huvudsak: privata resor, firmaflyg, uppdragsflyg (ex skogsbrandflyg,
eftersök, kraftledningskontroller), utbildning (egen flygskola), arrangemang.

Att driva en ideell förening kostar pengar. Vill du stödja klubben med ett sponsorsbidrag?

Du betalar 1500:-/år, då ingår:

 • Medlemskap som stödjande medlem för en person.
 • En flygtur på våra Öppet hus dagar för en person.
 • Namnskylt på vår sponsortavla (skylt till självkostnadspris.)
 • Att fritt disponera anläggningen vid ett tillfälle per år (för t ex personal eller kundaktivitet), 
  tidpunkt enligt överenskommelse med flygklubben.
 Sture

Kontaktperson:

Sture Johansson 
070-593 72 73
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

In fokus

 • PPR på fältet p.g.a. 
  vildsvin och andra svin
  Telefon:  0320 - 40023

stuga esgm

Joomla templates by Joomlashine