Flygväder och prognoser

 Svenska Flygvädertjänster: 

    Övriga Flygvädertjänster:

Utländska Vädertjänster:        

 Brandriskprognoser

 

OBS vi har tappat en del länkar 

kommer Du på några maila då till:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

subject: örestens vädersida

 

Brandriskprognoser   skapas av SMHI 
på uppdrag av MSB och 
ligger till grund
för räddningstjänstens bedömningar.

Vi flyger tidigast på brandrisk klass 4 en runda,
vid brandrisk klass 5 eller 5E två till tre rundor.