×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

FLYGTEORI PPL/LAPL

Teori görs på distans med hjälp av ett datorbaserat utbildningspaket, samt genom ett antal träffar/lektioner i Örestens- eller Varbergs flygklubbs lokal.
Måldokument för PPL/LAPL hittar du  här=> learning objectives
En nivå som inriktas på att kunna flyga EK (enkelkommando). Den andra delen kompletterar hela teoriutbildningen. 

Efter att Du har genomfört skolprov i ett eller flera ämnen, skall PPL eleven avlägga prov hos en av transportstyrelsen provförrättare. Kolla => 
Proven är datorbaserade. Till några av proven behöver Du bilagor. 
Bilagor kan hämtas från nätet

LAPL elever som redan har LAPL-TMG behöver endast avlägga skolprov i dom 9 ämnena.

Teoriutbildning

De ämnen som ingår i utbildningen för privatflygarcertifikat är följande:

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda och färdplanering
  • Människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
  • Flygradiotelefoni

Efter avslutad teoriutbildning genomförs ett slutprov i respektive ämne inför Transportstyrelsen. Efter det första skarpa provet som du skriver har du 18 månader på dig att slutföra samtliga prov. Därefter har du 24 månader på dig att flyga upp inför en kontrollant auktoriserad av Transportstyrelsen.

Provtider för PPL/LAPL

Examinationen för PPL består av 9 delprov med 20 frågor på vardera. Teoriprov enligt transportstyrelsen

Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder
45 min  
Luftfartyg generell
35 min
Prestanda och färdplanering
95 min
Människans förutsättningar och begränsningar
30 min
Meteorologi
30 min
Navigation
65 min
Flygoperativa procedurer
30 min
Flygningens grundprinciper
45 min
Kommunikation
30 min


LAPL-elever som har LAPL(S) och TMG behöver endast avlägga skolprov i de teoretiska ämnerna.