Call us on:  123.200 MHz
Öresten Radio

Verksamhetsbeskrivning Örestens flygklubb 

Örestens flygklubb är en ideell förening med enbart privatpersoner som medlemmar.
De flesta medlemmarna bor i Marks kommun.

Flygningarna som sker från Örestens flygfält är i huvudsak:

  • Privata resor
  • Firmaflyg 
  • Uppdragsflyg (FFK)
  • Utbildning och  övning 
  • Arrangemang (spaka själv eller rundflyg) 

Flygfältet används av enmotoriga propellerplan.
Flygfältets användande kan under vissa perioder på året vara begränsatt.
Detta på grund av att fältet kan vara mjukt eller snöbelagt.
Flygfältet är godkänt för användning enbart i så kallat ”vackert väder” (VFR= Visual Flight Rules)).
Vädrets påverkan på möjligheten att starta/landa på fältet hänger samman med sikt- och vindförhållanden.

På grund av ovannämnda faktorer sker därför det övervägande antalet starter och landningar på fältet under sommarhalvåret. 
Enligt erfarenheter är vädret för dåligt för flygning under c:a 30 % av alla dagar under sommarhalvåret och c:a 50 % av alla dagar under vinterhalvåret.
Det är därför mycket viktigt för piloterna på flygfältet att kunna utnyttja dagar med bra f lygväder 
i kombination med godtagbara fältförhållanden.
Speciellt gäller detta under vinterhalvåret, 
då perioderna med dåligt väder/dåliga fältförhållanden kan bli långa och det samtidigt finns ett behörighetskrav på varje pilot att hålla ”god flygtrim”.

 

Privata flygningar 

Många flygningar som utförs av enskilda medlemmar hör hemma under denna rubrik.

  • Man åker upp till fältet för att man är sugen på en flygtur eller öva start och landnings färdigheter.
  • Man kanske har med sig någon/några goda vänner som ska åka med.
  • Man kanske vill åka iväg någonstans ( t ex utflykt, semester) och komma tillbaka senare,
    antingen under dagen eller ett antal dagar senare.

Så tiden för varje enskild flygning kan variera från en knapp timma till ett antal dagar.

 

Firmaflyg 

Under denna rubrik finns flygningar då man använder flygplanet för t ex tjänsteresor.
Vi har några medlemmar som då och då reser på detta sätt för att göra gör resan mera tidseffektiv.
Här finns även en utvecklingspotential för företag i kommunen att utnyttja denna möjlighet,
antingen med eget flygplan eller lånat/hyrt.


Uppdragsflyg 

Det mesta vi gör inom detta område är skogsbrandbevakning med flyg för frivilliga flygkåren (FFK), men det finns även andra saker,
t ex kraftledningskontroller. Vi har även hjälpt till att leta efter både personer och egendom som försvunnit.
Skogsägare som vill titta på sin skog har vi också då och då hjälpt,
framförallt vid stormarna som varit de senaste åren.


Utbildning 

Vi bedriver egen flygskola på Öresten.
Delvis är det egenträning som är ett led i vårt flygsäkerhetsarbete eller specialbehörighetsträning,
t. ex. mörkerflygning. På våren behöver man "rosta av" sig, därför att tillgängligheten för flygning vintertid
oftast är begränsad av väder och vind och man flyger lite eller t.o.m inget alls. Vi har även besök av
grannklubbar då och då som kommer till oss för att träna start och landning på kort gräsfält.
Det är framförallt klubbarna som är baserade på Säve och Borås flygplatser som har detta behov då
de är vana vid en asfaltbana som är 2 km lång. Just start och landning är viktigt att träna regelbundet,
det är de svåraste momenten i flygning.

Segelflygplan med bogserplan landar ibland på vårt fält och det är oftast piloter under utbildning från
Borås segelflygklubb som gör detta. De ska göra ett visst antal landningar på andra fält.
Vi har även haft Borås segelflygklubb hos oss någon helg per år.


Arrangemang 

Vi har ett årligt arrangemang under försommaren (det brukar vara tredje helgen i maj)
som vi kallar för "Öppet hus". Då visar vi upp vår verksamhet för allmänheten och då är det
förståss mycket flygning, sannolikt de mest intensiva dagarna på hela året.
Ibland har vi även haft flyguppvisning som utförts av någon inbjuden uppvisningspilot.

Sedan har vi varje torsdag i juni, juli och augusti något vi kallar för "Fly in" och det är väl vad man kan kalla
för en miniträff för flygare och flygintresserade.
Under helgerna samma tid har vi fältet bemannat och då kan man komma till oss
för att träffa likasinnade och ta en fika.

I fokus

Flygande gäster uppmanas att flyga över fältet för bankontroll då vildsvin kan ha bökat upp djupa spår.
Du landat på eget ansvar! 

Mikael: 072-989 02 61
Henrik: 070-969 26 34


 Aktuellt

Spaka själv-Provlektion eller Introduktionsflygning

kontakta:
Kjell Saxevall (ordf)
tel: 070-882 42 31
eller
Anton Vialle (CRI)
tel: 070-798 12 34

 


Direkt till:

 

Joomla templates by Joomlashine