Call us on:  123.200 MHz
Öresten Radio

Historien om Örestens Flygklubbs födelse

Örestens Flygklubb bildades 1966-08-11 på hotell Vallgården i Skene. Antalet närvarande blivande
medlemmar var tjugo stycken. Interimsstyrelsen bestod av följande personer:

Ordförande: Lars von Braun 
Sekreterare: Rolf Viktorsson 
Ledamot: Ingemar Bengtsson. 
Vid detta möte beslutade man att bilda en flygklubb vars namn skulle vara Örestens Flygklubb.


1966-08-17 valdes den första styrelsen för Örestens Flygklubb.
Ordförande: Lars von Braun 
v.ordförande: Stig Lantz 
Sekreterare: Morgan Söder 
v.sekreterare: Kjell Vinberg 
Kassör: Rolf Viktorsson
Ledamöter: Ingemar Bengtsson och Arne Bergvind. 
Trots den korta tid som förflutit mellan de två mötena så hade man lyckats att få till stånd ett avtal för
ett flygfält som kom att ligga på Örestens Gård. Det fält som ÖFK idag residerar över togs i bruk 1982-07-15.


ÖFKs ordförande genom åren: 
1966 - 1968 Lars von Braun 
1969 - 1972 Stig Lantz 
1973 - 1977 Gunnar Björklund 
1978 - 1979 Roland Brodin 
1980 - 1981 Allan Engström 
1982 - 1987 Roland Brodin 
1988 - 1996 Tord Svallfors 
1997 - 2000 Bo Redlund 
2001 - 2001 Gustaf Lantz 
2002 - 2005 Jan Svensson
2006 - 2021 
Sture Johansson
2021 - ------  Kjell Saxevall


Ovanstående omnämnda personer är bara en bråkdel av alla som lagt ner både kropp och själ och
i många fall egna surt förvärvade slantar för att Mark skulle få ett flygfält till nytta och nöje. Av de så
kallade vanliga medlemmarna är det många som lagt ner ett otroligt arbete för ÖFK,
detta för att vi idag skall kunna skörda frukterna av att ha ett fantastisk fint flygfält med dä
rtill hörande
byggnader som hangarer och klubbhus.
 


Ett stort tack till Er alla som ej är namngivna men har gjort stora insatser!

I fokus

Flygande gäster uppmanas att flyga över fältet för bankontroll då vildsvin kan ha bökat upp djupa spår.
Du landat på eget ansvar! 

Mikael: 072-989 02 61
Henrik: 070-969 26 34


 Aktuellt

Spaka själv-Provlektion eller Introduktionsflygning

kontakta:
Kjell Saxevall (ordf)
tel: 070-882 42 31
eller
Anton Vialle (CRI)
tel: 070-798 12 34

 


Direkt till:

 

Joomla templates by Joomlashine