Call us on:  123.200 MHz
Öresten Radio

Verksamhetsbeskrivning Örestens flygklubb 

Örestens flygklubb är en ideell förening med enbart privatpersoner som medlemmar. De flesta medlemmarna bor i Marks kommun. Flygningarna som sker från Örestens flygfält är i huvudsak:

  • privata resor
  • firmaflyg 
  • uppdragsflyg
  • utbildning 
  • arrangemang 

 Flygningarnas syfte är alltifrån rent nöje till 100% nytta enligt beskrivningarna nedan.

Flygfältet används företrädesvis av enmotoriga propellerplan. Flygfältets nuvarande beskaffenhet medför begränsningar i användande under vissa perioder, företrädesvis under höst och vinter, eftersom fältytan kan vara för mjuk eller snöbelagd. Flygplatsen är godkänd för användning enbart i så kallat ”vackert väder” (VFR). Vädrets påverkan på möjligheten att starta/landa på fältet hänger samman med sikt- och vindförhållanden.

På grund av ovannämnda faktorer sker därför det övervägande antalet starter och landningar på fältet under sommarhalvåret. Erfarenhetsmässigt blir ett relativt stort antal vardagar, kvällar och helger flygfria på grund av dåligt väder eller otjänliga fältförhållanden (mjuk bana, snö etc). Enligt erfarenheter från KSAK (Kungliga svenska aeroklubben) uppträder väderhinder under c:a 30 % av alla dagar under sommarhalvåret och under c:a 50 % av alla dagar under vinterhalvåret. Det är i regel omöjligt att förutse vilka dagar, som flygning kan ske respektive när det inte går att flyga till/från fältet. Det är därför mycket viktigt för aktörerna på flygfältet att kunna utnyttja dagar med bra flygväder i kombination med godtagbara fältförhållanden. Speciellt gäller detta under vinterhalvåret, då perioderna med dåligt väder/dåliga fältförhållanden kan bli långa och det samtidigt finns ett behörighetskrav på varje pilot att hålla ”god flygtrim”.

Frekvensen av flygningar är därför starkt varierande från enstaka dagar/år då det är intensivt till mestadels inget alls. Merparten av flygningarna sker utanför närområdet, man befinner sig enbart där i samband med start och landning vilket är viktigt att ha med sig när man tänker på bullerstörningar. Ljudet från flygplanet är normalt endast hörbart under en kort tid, mellan 10-20 sekunder, av någon som befinner sig på marken.

Privata flygningar 

Många flygningar som utförs av enskilda medlemmar hör hemma under denna rubrik. Här finns hela spektrat.

  • Man åker upp till fältet för att man är sugen på en flygtur.
  • Man kanske har med sig någon/några goda vänner som ska åka med.
  • Man kanske vill åka iväg någonstans ( t ex utflykt, semester) och komma tillbaka senare, antingen under dagen eller ett antal dagar senare.

Så tiden för varje enskild flygning kan variera från en knapp timma till ett antal dagar.

 

Firmaflyg 

Under denna rubrik finns flygningar då man använder flygplanet för t ex tjänsteresor. Vi har några medlemmar som då och då reser på detta sätt för att göra gör resan mera tidseffektiv. Här finns även en utvecklingspotential för företag i kommunen att utnyttja denna möjlighet, antingen med eget flygplan eller lånat/hyrt.

Uppdragsflyg 

Det mesta vi gör inom detta område är skogsbrandflyg, men det finns även andra saker, t ex kraftledningskontroller. Vi har även hjälpt till att leta efter både personer och egendom som försvunnit. Skogsägare som vill titta på sin skog har vi också då och då hjälpt, framförallt vid stormarna som varit de senaste åren.

Utbildning 

Vi bedriver egen flygskola på Öresten.
Delvis är det egenträning som är ett led i vårt flygsäkerhetsarbete eller specialbehörighetsträning, t. ex. mörker. På våren behöver man "rosta av" sig, därför att tillgängligheten för flygning vintertid oftast är begränsad av väder och vind och man flyger lite eller t.o.m inget alls. Vi har även besök av grannklubbar då och då som kommer till oss för att träna start och landning på kort gräsfält. Det är framförallt klubbarna som är baserade på Säve och Borås flygplatser som har detta behov då de är vana vid en asfaltbana som är 2 km lång. Just start och landning är viktigt att träna regelbundet, det är de svåraste momenten i flygning.

Segelflygplan med bogserplan landar ibland på vårt fält och det är oftast piloter under utbildning från Borås segelflygklubb som gör detta. De ska göra ett visst antal landningar på andra fält. Vi har även haft Borås segelflygklubb hos oss någon helg per år.

Arrangemang 

Vi har ett årligt arrangemang under försommaren (det brukar vara tredje helgen i maj) som vi kallar för "Öppet hus". Då visar vi upp vår verksamhet för allmänheten och då är det förståss mycket flygning, sannolikt de mest intensiva dagarna på hela året. Ibland har vi även haft flyguppvisning som utförts av någon inbjuden uppvisningspilot.

Sedan har vi varje torsdag i juni, juli och augusti något vi kallar för "Fly in" och det är väl vad man kan kalla för en miniträff för flygare och flygintresserade. Vi har fältet bemannat och då kan man komma till oss för att träffa likasinnade och ta en fika.

In fokus

Joomla templates by Joomlashine